KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

KRYSTYNA PIOTROWSKA

12 oktober – 10 november

 

”Så här långt …”

”Så här långt …” är namnet på vår kommande utställning på Krognoshuset. Konstnären Krystyna Piotrowska visar sina arbeten, skapade och inspirerade av egna och anonyma familjebilder liksom bilder hämtade ur böcker, tidningar och från internet.

Uttrycket så här långt … berättar att något är pågående. Men man vet inte vad det är som händer, när detta något närmar sig sitt slut. Inte heller när förändringen eller slutet inträffar.

– Så här långt … är ett så osäkert tillstånd att det berövar individen hennes känsla av trygghet, säger Krystyna Piotrowska.

Krystyna Piotrowskas senaste arbeten rör sig mellan den värld som för henne själv är välkänd och invand och den värld som står för dörren.

– Den världen känner vi inte till och kan heller inte förutse den. Säkerligen kommer vi att bli överraskade!

Att ändra betydelsen av fotografier som vi tolkar som sanna, men som ändå kan manipuleras genom placering i ett annan, konstruerad kontext inom konsten, har intresserat henne länge.

– Jag placerar bilder – tagna ur sin kontext och berövade den betydelse de ursprungligen haft – i nya, mångtydiga sammanhang. Det är ett skapande som sker intuitivt i stunden, säger Krystyna Piotrowska.

Krystyna Piotrowska (f. 1949 Zabrze, Polen) medlem i Konstnärsgruppen Aura, hon är bosatt och verksam i Warsawa, Polen. Konstnären är utbildad vid bland annat Krakow Konstakademi, Polen och Grafikskolan Forum i Malmö, Sverige. Piotrowska har ställt ut på gallerier och institutioner runt om i världen. Hon är (i urval) representerad på Victoria and Albert Museum, London, England, National Museums: Warszawa, Poznań, Wrocław, Poland, Contemporary Art Museum, Sapporo, Japan, Alvar Aalto Museum, Jyvaskyla, Finland, Moderna Museet, Stockholm och Malmö Konstmuseum.

 

Länk till förhandsartikel av Skånska Dagbladets Marianne Pernbro

 Tack till Olle Dahl och Mariana Manner