KRYSTYNA PIOTROWSKA

12 oktober – 10 november

 

”Så här långt …”

”Så här långt …” är namnet på vår kommande utställning på Krognoshuset. Konstnären Krystyna Piotrowska visar sina arbeten, skapade och inspirerade av egna och anonyma familjebilder liksom bilder hämtade ur böcker, tidningar och från internet.

Uttrycket så här långt … berättar att något är pågående. Men man vet inte vad det är som händer, när detta något närmar sig sitt slut. Inte heller när förändringen eller slutet inträffar.

– Så här långt … är ett så osäkert tillstånd att det berövar individen hennes känsla av trygghet, säger Krystyna Piotrowska.

Krystyna Piotrowskas senaste arbeten rör sig mellan den värld som för henne själv är välkänd och invand och den värld som står för dörren.

– Den världen känner vi inte till och kan heller inte förutse den. Säkerligen kommer vi att bli överraskade!

Att ändra betydelsen av fotografier som vi tolkar som sanna, men som ändå kan manipuleras genom placering i ett annan, konstruerad kontext inom konsten, har intresserat henne länge.

– Jag placerar bilder – tagna ur sin kontext och berövade den betydelse de ursprungligen haft – i nya, mångtydiga sammanhang. Det är ett skapande som sker intuitivt i stunden, säger Krystyna Piotrowska.

Krystyna Piotrowska (f. 1949 Zabrze, Polen) medlem i Konstnärsgruppen Aura, hon är bosatt och verksam i Warsawa, Polen. Konstnären är utbildad vid bland annat Krakow Konstakademi, Polen och Grafikskolan Forum i Malmö, Sverige. Piotrowska har ställt ut på gallerier och institutioner runt om i världen. Hon är (i urval) representerad på Victoria and Albert Museum, London, England, National Museums: Warszawa, Poznań, Wrocław, Poland, Contemporary Art Museum, Sapporo, Japan, Alvar Aalto Museum, Jyvaskyla, Finland, Moderna Museet, Stockholm och Malmö Konstmuseum.

 

Länk till förhandsartikel av Skånska Dagbladets Marianne Pernbro

 Tack till Olle Dahl och Mariana Manner