KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

Tel. 046-12 62 48
Mobil: 073-650 12 86
info@krognoshuset.se

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 12-17

Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad byggnad med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare som har svårt för att gå.

Nästa Konstkväll Lund äger rum lördagen den 21 oktober 2017. Projektet drivs av Konstföreningen Aura.

Läs mer om Konstkväll Lund!

Länk till Program för 2016 (pdf)

JOHANNE DYBDAL SIGVARDSEN ”RAVKAMMER / AMBER CHAMBER”

 
 
16 februari – 17 mars 2013
Vernissage 16 februari 12 – 17
 
kammer
Johanne Dybdal Sigvardsen
Ravkammer / Amber Chamber 
© Johanne Dybdal Sigvardsen, 2013
 
 Ett antal kilometer utanför S:t Petersburg ligger Katarinapalatset, en rokokobyggnad från upplysningstiden. I palatset fanns en gång det så kallade bärnstensrummet, vilket var en gåva från Tyskland till den ryske tsaren år 1716. Rummets interiör var täckt av bärnstenspaneler, guld och spegelväggar. Under den tyska ockupationen 1941 nedmonterades bärnstensrummet och skickades till Köningsberg. Det sågs aldrig igen och ingen vet var bärnstenspanelerna slutligen blev av. Troligtvis förstördes de när Köningsberg brandbombades av de allierades bombplan år 1944. Det har dykt upp rapporter om att delar av bärnstensrummets interiörer fortfarande var intakta efter kriget. Mellan år 1978 och 2003 byggdes en rekonstruktion av rummets bärnstensinteriör.

Johanne Dybdal Sigvardsens installation Ravkammer begagnar videokanonen som medium för att framställa en betraktelse över erinring, glömska och förflutet. Ravkammer använder sig av text både som bärare av betydelse och som bildmässigt element. Genom att sända videoprojektorns sken genom grafisk folie skapas en oregelbunden återspegling av projektorsskenet. En projicerad text löses upp, som sedd genom vatten, för att återspeglas på nytt. Resultatet liknar röntgenbildens genomlysning av människokroppen eller långsamt stigande rök. 

Ravkammer gestaltar dels en resa genom minnet till konstnärens barndomshem, dels en resa i överförd bemärkelse, till Katarinapalatset. Båda förflyttningarna innebär rekonstruktioner av något förgånget. Verket använder resan, membranet och rummet som sinnebilder för minnets uttryck.

Johanne Dybdal Sigvardsen, född 1981. Utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi, verksam i Köpenhamn.
Länk:
Johanne Dybdal Sigvardsen

 
 
 
Ravkammer_S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanne Dybdal Sigvardsen
Ravkammer / Amber Chamber 
© Johanne Dybdal Sigvardsen, 2013