KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

Kontaktperson: Isac Nordgren (intendent)
Tel. 046-12 62 48
Mobil: 073-650 12 86
info@krognoshuset.se

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 12-17

Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Nästa Konstkväll Lund äger rum lördagen den 21 oktober 2017. Projektet drivs av Konstföreningen Aura.

Läs mer om Konstkväll Lund!

Länk till Program för 2016 (pdf)

J.C. Peirone

 

J.C. Peirone

Tryck på papper, upplaga 50 ex
638 × 380 mm

Pris: 1 500 :-

 

 

 

J.C. Peirone

Tryck på papper, upplaga 50 ex
633 × 380 mm

Pris: 1 500 :-

 

 

 

J.C. Peirone

Tryck på papper, upplaga 50 ex
635 × 380 mm

Pris: 1 500 :-