KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

HÅKAN BENGTSSON ”MÅLERI, TECKNING OCH SKULPTUR”

21 januari – 19 februari

bengtsson1

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bengtsson
Del av väggverk utfört på plats i Krognoshuset, 2006
©Håkan Bengtsson/2006

Som årets första utställare har vi glädjen att presentera Håkan Bengtsson. Ett återkommande tema i hans verk är linjen. Linjen i sig kan ibland verka dimensionellt begränsande men den kan som form och uttryck gestalta djup, yta, avstånd och närhet. Den kan verka sammanbindande och/eller gränsdragande. Håkan Bengtsson arbetar ofta med linjen genom att noggrant betona och upprepa den lager på lager eller sida vid sida. I hans verk blir linjerna inte till enskilda delar utan samverkar med varandra och skapar olika rumsliga effekter.

Att betrakta Håkan Bengtssons verk innebär att ständigt skifta mellan vad vi ser och hur vi ser. Hans arbeten kan vid en första anblick uppfattas som platta men den till synes plana ytan pendlar hela tiden mellan yta och djup. 

En viktig och återkommande utgångspunkt i Håkan Bengtssons konstnärskap är hans sätt att arbeta utifrån de förutsättningar han har när det gäller rum/yta. Hans verk framhäver och förstärker ofta den miljö de befinner sig i. Även om verken urskiljer sig konkurrerar de inte med omgivningen utan fungerar mer som komplement. Det finns också en tydlig saklighet i Håkan Bengtssons arbeten när det gäller material och färg. Som underlag till sina verk använder han sig ibland av MDF-skivor och ofta döljer han inte materialet utan låter det framträda som en del av verket. 

Utställningen i Krognoshuset kommer bestå av nya verk i form av teckning, måleri och skulptur. Håkan Bengtsson kommer även att utföra ett verk på plats speciellt för Krognoshusets rum.

Håkan Bengtsson (f. 1965) är bosatt och verksam i Lund. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö 1995-1996, Konsthögskolan i Stockholm 1993-1994, Malmö konstskola Forum 1991-1995 och på Kristianstad konstskola 1990-1991.