KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

GERTRUD ALFREDSSON ”MAGICA LOGICA”

  

8 oktober–6 november 2011 
Magica_S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gertrud Alfredsson
Magica Logica.
Teckning.

© Gertrud Alfredsson/2010

 

 
 
Gertrud Alfredsson (f. 1965) kallar sig själv illustratör, men berättare skulle faktiskt vara en lika passande titel. I sin utställning på KROGNOSHUSET bygger hon upp en värld som är lika delar fabel som fantasy. Detta uppdiktade universum har Alfredsson arbetat på sedan 1980-talet och går under namnet Epic Mod. Utställningen som presenteras på KROGNOSHUSET är bara en mindre del i detta större världsbygge. Med bland annat teckning som medium framställer Alfredsson en trollbildande följetong. 
 
Precis som en romanförfattare bygger ett universum med vissa givna ramar och möjligheter har Alfredsson utvecklat en fiktiv plats med egen inneboende logik. Till skillnad från en vanlig roman är hennes utställning dock inte en rätlinjig berättelse. Besökaren uppmuntras att själv hitta egna vägar genom verkens alla passager och karaktärer. De tekniker som Alfredsson använder sig av på KROGNOSHUSET: teckning, collage, akrylmåleri och skulptur bär alla inom sig en mångfald av möjliga sätt att läsas. På så vis är utställningen lika mycket besläktad med äldre tiders romaner som med dagens interaktiva datorspel. Karaktärerna i Alfredssons berättelser är likaså framställda i dialog med både äldre tiders konst och vårt samtida bildsamhälle. Både renässansens vetenskapsmän och dagens datoranimatörer använder sig av anatomiska avbildningar av människan. Den mänskliga kroppens underbyggnad med muskelvävnad och avdelningar för organ kommer i dager. I Alfredssons utställda porträtt har detta vetenskapliga tvärsnitt av kroppens inre värld kommit att ersättas av meddelanden om karaktärernas inre känsloliv och personliga historia. 
 
Utställningen Magica Logica är en möjlig ingång till världen Epic Mod. ”Magisk Logik är en beskrivning och en karta över ett inre. När magin blir ett med vetenskapen. Bilder är som hud – likt tunna slöjor som vill bli sedda”, förklarar konstnären. Gertrud Alfredsson har arbetat tillsammans med Michael Johansson i skapandet av denna värld. Välkomna till vernissagen där ni möter konstnären.
 
Gertrud Alfredssons hemsida