Elisabeth Apelmo

 

Stillbild ur Vitt (1996)

Färgetsning, upplaga 100 ex
460 × 320 mm

Pris: 2 200 :-