Bianca Maria Barmen

”Björn” (1996-2007)

Skulptur i gips, upplaga 6 ex
130 × 40 ×80 mm

Pris: 5 000 :-