KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
lämna meddelande på telefonsvarare eller skicka mail

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Stängt
We are closed for the time being

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

AURAFILM PRESENTERAR: MATS ADELMAN ”SUSPENDED ANIMATION, EN SKRUV I EN MEKANISM SOM INTE VRIDER NÅGON ANNAN DEL AV MEKANISMEN OCH WHERE THE WASTELAND ENDS”

  

16 januari – 14 februari 2010

Adelman1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Adelman
Stillbild ur 
En skruv i en mekanism…
© Mats Adelman/2010

 

På Krognoshuset visar jag tre korta filmer, Suspended Animation, En skruv i en mekanism som inte vrider någon annan del av mekanismen och Where the wasteland ends. Alla filmerna är filmade med Super8-kamera och sedan överförda till DVD.

 Suspended Animation, 2007, börjar med en scen där en person hoppar utför ett stup. Handlingen bygger på en initieringsritual hos Huichol-indianerna, där blivande schamaner suggereras att tro att de kan hoppa över en ravin men precis innan hoppet stoppas de av ritualmästaren.

Det som intresserar mig här är vad som händer med lärjungen när han slungas mellan upplevelsen av att klara hoppet och insikten av att han förmodligen skulle dött om han verkligen försökt. I situationen som beskrivs kan man tänka sig att landskapet skiftar mellan att vara en geografisk biotop och ett skräckfyllt mentalt tillstånd. En tanke som på många sätt påminner om hur landskapet används i skräckfilm, där miljöerna tycks bära på en dold hotfull innebörd men samtidigt skildras helt realistiskt.

Suspended Animation gjorde jag ett försök att använda mig av skräckfilmens berättargrepp men med de skrämmande elementen bortskalade. Berättandet ligger snarare i genom vems ögon scenerierna ses, än i vad som där visas.

Den andra filmen, En skruv i en mekanism som inte vrider någon annan del av mekanismen, 2008, är inspirerad av regissören Andreij Tarkovskijs sätt att använda text i förhållande till bild. I somliga av hans filmer börjar en scen med att två personer för en dialog. Kameran vandrar sedan iväg och liksom söker sig igenom landskapet eller övergår i en helt annan scen medan dialogen fortfarande ligger kvar. Och det uppstår ett glapp mellan textens innehåll och det som bilden visar.

Textfragmenten som används i En skruv i en mekanism som inte vrider någon annan del av mekanismen är hämtade från Hans Peter Duerrs bok Drömtid- om gränsen mellan det vilda och det civiliserade. Duerr behandlar i sin text bland annat problemet med etnologens vetenskapliga beskrivningar av stamfolkens ritualer och hur man överför en magisk upplevelse till ett vetenskapligt språk.

Scenerna i filmen kan kanske liknas vid en blandning av dokumenterade övernaturliga fenomen och fysiologiska experiment. I filmen får betraktaren bland annat följa en mekanisk uggla flyga över en äng.Den tredje filmen, Where the wasteland ends, 2009består av sekvenser där människor utför enkla handlingar i naturen. Scenerna kan liknas vid dokumenterade performances där människor i olika situationer försvinner in i naturen. Avsnitten kombineras med olika korta texter eller titlar.

 

Mats Adelmans hemsida 

 

 

Med stöd av: 
Konstnarsnamnden