MEDLEMSINFORMATION

Kallelse till årsmöte i Konstföreningen Aura

 

Gäller enbart betalande medlemmar 2019!

 

 

Kära Auramedlemmar!

Det här året präglas starkt av den pågående pandemi och vi har alla tvingats ställa om våra liv och verksamheter och hitta nya lösningar på sådant som vanligen känns självklart. Vårt årsmöte har därför varit uppskjutet under flera månader men nu är det äntligen dags – denna gång i IOGT:s lokaler på Bantorget 5.

 

Vi blickar både bakåt och framåt – ett nytt år med konstföreningen Aura har redan startat och ett avslutat 90-årsjubileum ska äntligen firas – efter våra förhandlingar släpper vi boken 2018- Aura 90!  20 februari -Aura 33 000 dagar -1928 Kvällen börjar med ett föredrag av stadsantikvarie Henrik Borg som berättar om kulturmiljöerna vid Mårtenstorget, med fokus på Krognoshuset.

 

Jag vill som Konstföreningen Auras ordförande härmed kalla till vårt årsmöte som hålls den 24 september kl. 19 i IOGT:s lokaler på Bantorget 5. Program och föredragningslista bifogas nedan.

Observera att vi begränsar antalet deltagare!
Vi har begränsat antalet deltagare i årsmötet till 25 personer. Det innebär att den som vill delta måste anmäla sig i förväg på e-postadressen info@krognoshuset.se

Det går också bra att ringa 073-650 12 86 telefontid tor-sön kl 13 -17.

Vi behöver din anmälan senast söndagen den 20 september.

 

Allt gott,


Titti Olsson

er ordförande

 

 


Kallelse till årsmöte i Konstföreningen Aura

Onsdagen den 24 september 2020 kl. 19.00.

Plats: IOGT, Bantorget 5

 

Mötet inleds med ett föredrag av vår inbjudna gäst Henrik Borg, stadsantikvarie Kulturen och Lunds kommun – Kulturmiljöerna vid Mårtenstorget, med fokus på Krognos.

 

Därefter hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan. Efter förhandlingarna presenteras årets mottagare av konstnärsstipendium ur Ella och Gunnar Anderssons Stipendiefond. Kvällen avslutas med bokläpp Aura 90!

 

Välkomna!

                     

 

Föredragningslista

 

 • §1 Årsmötet öppnas
 • §2 Val av ordförande för mötet
 • §3 Val av sekreterare för mötet
 • §4 Val av två justeringspersoner
 • §5 Godkännande av föredragningslistan
 • §6 Fråga om mötets behöriga utlysande
 • §7 Fastställande av antalet röstberättigade medlemmar
 • §8 Verksamhetsberättelse för 2019
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Fastställande av årsbokslut 2019
 • §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §12 Fastställande av årsavgift för 2021
 • §13 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
 • §14 Val av styrelseledamöter
 • §15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 • §16 Val av valberedning för en tid av ett år
 • §17 Förslag från styrelsen
 • §18 Förslag från enskilda medlemmar
  §19 Årsmötesförhandlingarna avslutas

 

 

 

För mer info om vårt program