ÅRSLOTTERIET

Krognoshuset är öppet för visning av årets vinster onsdagen den 14 december 15-19 och torsdag den 15 december 15-18.

Dragningslista

Alla vinnare är kontaktade!

Konstföreningen Auras konstlotteri 2022
Dragningen förrättad vid sammanträde 2022-12-01
i närvaro av deltagande lotteriföreståndare Olle Dahl och styrelsens sekreterare Martin Meeuwisse.

Val i turordning: där vinnare nr 1 väljer först valfritt verk från vinstlistan, sedan nr 2 av kvarvarande verk, därefter nr 3 osv och utdelning av vinsterna äger rum i Krognoshuset.

Du har möjlighet att låta dig representeras av ombud, kontakta oss via mail vid behov.
OBSERVERA: Ditt vinstnummer sammanfaller EJ med vinstnumret på vinstlistan.
Vinnare som vid utdelningstillfället inte är närvarande eller inte har lämnat fullmakt tilldelas verket först i turordning av dem som finns kvar.
Vinst som ej avhämtats senast den 1 juni 2023 tillfaller lotteriet.

Krognoshuset är öppet för visning av årets vinster
onsdagen den 14 december 15-19 och torsdagen den 15 december 15-18.
Enbart för vinnare i lotteriet: Utdelning av vinsterna sker torsdagen 15 december klockan 18

Om du har några frågor vänligen maila info@krognoshuset eller ring till Krognoshuset under öppettider, torsdag-söndag 13-17
 

Resultat från dragningen i Auras konstlotteri 2022

Vinnare nr Medl.nr Namn

Medlems nr.

1.249Linnea Moritz  (först att välja valfritt verk av alla vinster)

2.191Bengt Westrin (andra person att välja av kvarvarande verk)

3.145Karin Wergel (tredje person att välja av kvarvarande verk osv)

4.138Nils-Eric Sahlin

5. 73 Per Jarnestad

6. 31 Annik Leander

7.179Andreas Hansson

8.100Lars Olovsson

9.197Bengt Hallengren

10. 33 Bodil Schrewelius

11.128Karin Nilsson-Stenberg

12.4 Jessika Johansson

13. 106 Pia Akoral

14.16Anne Nilsson

15. 247 Lisa Åback

16. 257 Marita Godoy

17. 184 Lars Reuterswärd

18. 129 Sixten Borg

19.15Stefan Termén

20.22Elisabeth Alexanderson

 

VINSTER I AURAS LOTTERI 2022

Värde SEK

1. Emm Berring ”Krus” akryl, olja på duk 10500

2. Mariana Manner ”I steget” olja på pannå 10000

3. Bianca Maria Barmen ”Vännerna” skulptur, gips/olja 8000

4. Marianne Andersson ”En av alla de andra” akryl på pannå 7000

5. Jette Hye Jin Mortensen skulptur glas 6000

6. Bertil Warnolf ”Ommålad grön” akryl på papper 6000

7. Peter Köhler ”Devil´s Garden” litografi 1500

8. Emma Hartman ”Treasure III” fotopolymer 1500

9. HM Drottning Sonja ”Colline” fotopolymer 1500

10. Lina Nordström ”Se-I” boktryck 1500

11. Arild Yttri ”Vinterskog” kopparstick 1500

12. Elisabet Ödman ”Omväg” torrnål 1500

13. Lisa Jonasson ”Ris åt rygg” fotopolymer 1500

14. Gunilla Widholm ”Svartrötter” akvatintetsning 1500

15. Ottilia Adelborg ”Ridande kulla” träsnitt 1500

16. Marie Andersson ”Grammatica Officinalis” bok 300

17. Helmtrud Nyström bok 300

18. Annika Svenbro ”Den tunna huden” bok 250

19. Astrid Göransson bok 200

20. Staffan Nihlén bok 150