ÅSA MARIA BENGTSSON

2 september – 1 oktober 2017

svart15

Varje människa är en trädgård

För perserna var trädgårdar heliga rum, ett slags mikrokosmos inom den slutna rektangeln. Mattan visar trädgårdens mikrokosmos i sina mönster. Den är helt enkelt en slags hoprullbar trädgård och flyttbar genom tid och rum. Både mattan och trädgården är en miniatyr av världen samtidigt som de är hela världsalltet. Den flygande, flytande, böljande mattan har varit ett tema i Åsa Maria Bengtssons konst under många år. Mattan, liksom trädgården fungerar som en konkret plats för det imaginära, för det föreställda. Sagornas flygande matta blir i Bengtssons konst en symbol för vår fantasi.

I utställningen på Krognoshuset reflekterar Åsa Maria Bengtsson över vår samtid både på ett individuellt och ett allmänt plan. Hennes intresse ligger i mänskliga relationer och identitet. Det handlar om rötter och tillhörighet eller saknad av desamma. Objekt som flyger, flyter, sjunker eller rasar; en känsla av rotlöshet och svindel i en värld där de värden som vi lärt oss sedan barnsben verkar avlägsna sig mer och mer. En dualism där det goda kämpar mot det onda, inom oss och i ett större perspektiv. Bengtsson använder sig av naturen för att uttrycka något om människan som befinner sig mitt i denna omvälvande tid.

 

glas15

Åsa Maria Bengtsson, född 1956,  är uppvuxen i Östersund och utbildad på Grafikskolan Forum i Malmö 1982-1987. Innan dess gick hon en keramisk grundutbildning på Rönnowska skolan i Helsingborg och konstskola på Holbæks Kunsthojskole i Danmark.

Hon har genomfört ett stort antal utställningar på gallerier, museer och konsthallar. Malmö Museum, Gotlands Konstmuseum, Kristianstads Konstmuseum, Dunkers Kulturhus, Eskilstuna Konstmuseum, Malmö Konsthall, Lunds Konsthall för att nämna några. Hon har även deltagit i utställningar och projekt utomlands i länder som Kina, Norge, Danmark, Chile, Storbritannien, Turkiet, Ryssland, Frankrike och Sydkorea. Bengtsson arbetar i många olika tekniker som video, ljud, teckning, fotografi, skulptur och ljus.

Under de senaste tio åren har Bengtsson genomfört ett antal offentliga arbeten, där de senaste realiserade uppdragen är SPOON i Borås, ROLLING CARPET i Trondheim, WAY TO GO på Davidhallsbron i Malmö samt EXPRESS på Stavanger Nya Konserthus. Bengtsson arbetar nu med utformningen av Stortorget i Mölndal, ett skissuppdrag i Rosendal, Uppsala samt ett offentligt uppdrag i Borgå, Finland. I offentliga arbeten använder hon material och tekniker som mosaik, vatten, ljusprojektioner, brons, aluminium, rostfritt stål, sten, print på plexiglas, video och grafisk betong.

Åsa Maria Bengtsson har erhållit ett stort antal stipendier och utmärkelser under årens lopp, bland andra ett tioårigt arbetsstipendium mellan från Sveriges Bildkonstnärsfond. Hon bor och arbetar i Malmö.

Se hemsida för mer info: www.asamariabengtsson.se

 

barn15