KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

ANNELIE NILSSON ”LOOP-REPRESENTATION”

 

16 januari – 14 februari 2010

Nilsson1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Nilsson
Utan titel
© Annelie Nilsson/2009

 

 

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Annelie Nilsson som årets första utställare här i Krognoshuset. Annelie Nilsson, medlem i Auras konstnärsgrupp, är bosatt och verksam i Malmö och Farhult.”Utställningen Loop – representation på Konstföreningen Aura, Krognoshuset i Lund undersöker förbindelser och förflyttningar mellan symboler och aktiviteter knutna till platser. För varje plan på Krognoshuset har jag skapat en loop, som består av video, text och readymades.Symbolen för ett geografiskt område kan vara en växt eller kanske ett hjärta. Kan man upphäva en sådan ordning och befria platsers symboler under en tid?Idag marknadsförs platser inte enbart med hjälp av symboler utan även genom våra aktiviteter, som vår närvaro vid evenemang. Strategiskt återkommande eller tillfälliga evenemang planerade för att skapa bilder i våra huvuden, föreställningar och känslor som ska ge oss starkare anknytning till platsen.En plats kan marknadsföras med en liten souvenir som man kan köpa och hålla i handen. En plats kan också marknadsföras genom ‘storytelling’, en konstruerad berättelse eller händelse som är menad att inte uppfattas som påhittad.Jag intresserar mig för hur gemensamma platser beskrivs språkligt och symboliskt. Utställningen berättar inte om en specifik plats, därför döljer jag namn på platser där det förekommer i mitt material.”

 

 Annelie Nilsson

 

Annelie Nilssons hemsida

 

Med stöd av: 

Konstnarsnamnden