28 april – 27 maj 2012
 
utantitel_s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Bokström
Utan titel 
Fotografi på aluminium
© Anna Bokström, 2012
 
 
I Anna Bokströms konst vilar vardagen alltid på osäker grund. Hemmets vrår och platserna kring hemmet bär på motsägelsefulla uttryck av både ro och sönderfall. Bilder av grävda hål i sanden blir i samma andetag både avbildad barnlek och mörka svalg. Hemmet framträder som en plats för lugn trygghet men även hotande sammanbrott. 
 
I Krognoshuset presenterar Anna Bokström en utställning som innehåller fotografi, teckning, skulptur och film. Bokströms fotografier ger betraktaren ögonblicksbilder ur vardagen – samtidigt är det tydligt att detta handlar om iscensatta motiv. Konstnären arbetar med det som ligger nära den egna erfarenheten men låter på samma gång detta intima, självupplevda, ta skruv i olika riktningar. Rubriken Bostadsrättsföreningen Domedagen tar fasta på denna dubbelhet: utställningen bottnar både i det triviala och i oundviklig kollaps. Mitt i detta återfinns kroppen: kroppen som det husliga arbetets utgångspunkt, kroppen som scen för smärta och njutning, kroppen som hemvist för biologiska processer. 
 
Utställningen innehåller en serie teckningar som går under benämningen Hotell Låsta Dörren. Detta är en serie porträtt av till synes alldaglig karaktär. Likväl infinner sig en smygande känsla av anstalt eller sjukhem – något som rubrikens ”låsta dörr” även förstärker. Teckningarna visar det föregivna hotellets olika karaktärer och gestalter, skapade med direkt pennföring. 
 
Utställningen visar även filmen Anna-Greta Leijon-affären, som följer ett möte mellan Anna Bokström, den före detta lagbrytaren Björn Eklund och en likaså pensionerad polis. I filmen samtalar dessa två forna motståndare och faller in i gamla minnen från den undre världen i Sverige på 1970-talet. Minnena tar männen tillbaks till den planerade kidnappningen av dåvarande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon, en episod med förgreningar till den tyska s.k. Baader-Meinhof-ligan. 
 
Anna Bokström, född 1972 i Göteborg, verksam i Malmö.
 
 
stillbild2
Anna Bokström
Stillbild ur filmen Anna-Greta Leijon-affären 
© Anna Bokström, 2012