Blomberg_hi-def web

Ann Blomberg ”Fram- och baksida”

Ofta  brukar jag bygga nytt av rester och uttrycka mig tredimensionellt och rumsligt.
Jag har fortsatt utveckla det collageartade uttryck jag skolade in mig i under det sena åttiotalet på Konstskolan Forum i Malmö. Materialen har med tiden blivit mindre och lättare, tecknande med hjälp av böjande av järnrör har ersatts av broderitråd exempelvis.
Mina verk har ingen ambition att vara vetenskapliga såvida man inte räknar en envis studie samt tolkning av mitt eget knä som en sådan.
Denna gång har det mesta av det jag visar på Krognoshuset det gemensamt att det finns fram- och baksidor som jag försökt göra något så när likvärdiga.

 Ann Blombergs hemsida

 

SONY DSC

Gunilla Falck

”Allt vi ser är bilder, något annat vore inte möjligt”. Så inleder Virginia Woolf sin novell ”Tre Tavlor”. Jag tror hon har rätt. Även om vi saknar ögon att se med, finns bilderna inom oss. En gång när jag var helt ung hörde jag en man, blind från födseln, beskriva färger. Rött förknippade han med jordgubbar och sol. Jag glömmer det aldrig.
Att arbeta med bilder är ett sätt att tänka, precis som att skriva eller tala. Eller snarare ett försök att materialisera tanken, ge den form, ge den ett språk. Oavsett om jag målar, talar eller skriver uppstår resonans mellan mig och det uttalade, ett svar på tal. Så förs tanken vidare. Språket är både tanke och form samtidigt.
Och språket förmedlar berättelsen. Att berätta är ett sätt att föra vidare händelser och minne, en motståndshandling inför glömskan. Det finns återkommande teman i mina berättelser; tillvarons cykliska rörelse, människans relation till sin omgivning, meddelanden framburna av växter och djur. Under den period som utställningens bilder gjorts har jag rört mig i situationer laddade av förändring, förlust, möjligheter, avstånd och närvaro. Att berätta och arbeta med språkformerna är nödvändigt för mig.

Gunilla Falcks hemsida

 

Ann Blomberg är en mångsidig konstnär som enligt egen utsago främst arbetar med ”tredimensionella teckningar och collage i rum”. Hon har bland annat ställt ut på Dunkers kulturhus och Kalmar konstmueum.

Gunilla Falck arbetar också i flera olika tekniker men framförallt med teckning och måleri. Falck har en lång rad utställningar bakom sig och har bland annat ställt ut på flera av Malmös ledande gallerier, som Ping Pong, Cirkulationscentralen och Skånes Konstförening.

Båda konstnärerna tog examen vid Malmös konstskola Forum 1992.