ALBA S ENSTRÖM & GITTE WINTHER ”FIRST STEP TO CONNECT”

12 januari – 10 februari 2013

Enstrom_Winther

 

 

 

 

 

 

 

 


Alba S Enström & Gitte Winther

Ur videoverket Franske Tilnærmelser
Video © Alba S Enström & Gitte Winther, 2013

Krognoshuset i Lund visar under januari 2013 en serie korta videoverk av de danska konstnärerna Alba S. Enström och Gitte Winther. Samtliga av verken visar Enström i interaktion med en medaktör i ateljémiljö. Traditionellt sett skildras ateljén ofta som den ensamme konstnärens arena. Enström och Winther visar genom denna serie filmer hur ateljén likväl kan användas i samspel med någon jämbördig part. Flera av videoverken innehåller musik och dans.

Den tidigaste av dessa filmer, ’Hvem er Kant?’, är från 1988. Här speglas den tidens idédebatt om postmodernismen på ett festligt sätt genom att dränkas i oljudet från ateljéarbetets kroppsarbete. Verket är ett samarbete med den danske bildkonstnären Peter Kruse Larsen.

I videoverket ’Dancing Queen (Peter og bjørnen)’ från 2009 ser vi Enström dansa med konstnären Peter Brandt i en tom studiomiljö. Den korta videon ersätter skapandeakten i materiella ting med mänskligt interagerande.

’Dommedag?’ från 2009 är en hyllning till Jacques Tati och bygger till stora delar på kroppsrörelser. Filmen skildrar en man och en kvinna som med hjälmar på huvudet rör sig med stiliserade rörelser runt två stolar. I bakgrunden hör vi en nyhetsuppläsare meddela bistra tillkännagivanden om finanskrisen.

Videoverket ’Franske Tilnærmelser’ från 2009 bygger på improviserade rörelser. Det är en berättelse om det mellanmänskliga spelet med kontaktsökande och samvaro. Detta till tonerna av franskklingande musik.

Alba S. Enström, född 1960 i Stockholm. Utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1985-1992. Verksam i Köpenhamn.

Gitte Winther, född 1964 i Danmark. Utbildad 1990 – 1991 på Académie Nicolas Poussin, Paris, 1991 – 1993 på Ecole Supérieure des Beaux-arts i Paris och 1992 – 1993 på Parsons School of Design i Paris.