KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

Aurafilm presenterar:

ADAM SHECTER ”FABLE IN 3 COLORS”

16 februari- 9 mars 2008

Shecter3

 

 

 

 

 

 

Adam Shecter
Fable in 3 Colors, video
© Adam Shecter/2007

Aurafilm har glädjen att presentera Adam Shecter, (f. 1976) bosatt och verksam i New York. Här i Krognoshuset kommer han att visa sin film Fable in 3 Colors från 2007 Filmen berör myten som fenomen. Den behandlar frågan om hur vi uppfattar myter och sagor, hur vi med vår fantasi formar och formas av de berättelser som omger oss.

”Författaren Jorge Luis Borges skriver i sin bok Book of Imaginary Beings att Hercules inte lyckades döda det sista av odjuret Hydras många huvuden. Istället begravdes det, odödligt, drömmandes och hatandes. Jag började fundera på hur/vad drömmarna om en myt kunde gestalta sig.

Fable in 3 Colors skildrar sammanslagningen av två olika typer av mytologier: den personliga och den kulturella. Filmen har som inspirationskälla en kombination av tidiga texter/utsagor som: gamla engelska monstersagor, babyloniska och grekiska myter, indiska skapelsemyter, berättelser om helgon som utsetts för frestelser och andra texter som berör kusliga hallucinationer och drömmar genom olika tider och kulturer.

Historien berättas tre gånger med mindre visuella variationer och olika ledmotiv för att betona de skiftningar som utmärker historieberättandet och vår upplevelseförmåga. Mitt syfte är att skapa tre olika berättelser, ingen mindre betydelsefull än den andra utan alla lika viktiga, med förhoppning om att betraktaren inspireras att skapa en egen historia utifrån min, som egentligen inte är helt min egen!”        (Adam Shecter) 

www.theworldofadam.com